Гуртки

Позаурочна робота сьогодні розглядається як одна з головних ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків, створення умов для розвитку й підтримання талантів та обдарувань.

Важная информация

Гурток «Мелодія»

Керівник — Якимчук Володимир Андрійович

Робота гуртка передбачає навчання гри на духових інструментах

Зазначимо основні напрями проведення гурткових — оволодіння вихованцями оркестру гри на духовому інструменті на допрофесійному рівні; сприяння загальному підвищенню музичної культури вихованців, розвиток їхніх естетичних та національних почуттів