Стратегія цифровізації ліцею

 Цифрові технології полегшують життя, оптимізуючи рутинні процеси, нівелюючи кордони в освітньому просторі, що виходить за межі своєї країни та континенту.
З іншого боку, таке тотальне впровадження підвищує вимоги до рівня фахової підготовки працівників, посилюючи конкуренцію на ринку праці. Адже постає потреба у висококваліфікованому фахівцеві, котрий володіє певними компетентностями, зможе ефективно, появляючи активність, відповідальність, наполегливість і креативність, вирішувати завдання самостійно та (або) у складі команди.
Цифровізація – відображення сучасної парадигми розвитку суспільства, коли конкурентоспроможність та ефективність постають як життєво необхідні якості. «Цифровізація сприяє спрощенню освітнього процесу, роблячи його більш гнучким, пристосованим до реалій сучасного дня, що забезпечує формування конкурентоспроможних професіоналів».

 

Бердичівський професійний будівельний ліцей впроваджує цифрові технології для формування ключових компетентностей. З цією метою була розроблена стратегія цифровізації БПБЛ. Детальніше можна ознайомитися за посиланням: https://sites.google.com/view/bpblcef/