Цифрова лабораторія

Структура Цифрової лабораторії

Орел Олена Петрівна – завідувачка Лабораторії

 

Відповідає за:
 –  визначення освітньої траєкторії  при розробці електронних  засобів навчального призначення;
– проведення тренінгів, майстер-класів;
 – розробка і впровадження інноваційних та цифрових технологій, заснованих на сучасних освітніх технологіях, прогресивних формах організації освітнього процесу і активних методах навчання, що відповідають сучасному світовому рівню.

Зданевич Лариса Макарівна – відповідальна за аналітичний центр

Відповідає за:
– впровадження ефективної системи аналізу якості навчальної діяльності всіх учасників освітнього процесу;
– підвищення загальної, професійної культури і активності педагогів та здобувачів освіти, наближення освітньої діяльності до науково-дослідницької роботи і майбутньої професійної діяльності;
– впровадження і використання в освітньому процесі сучасного програмного і інформаційного забезпечення.

Чернюк Ірина Василівна, центр комп’ютерного моделювання освітнього процесу

Відповідає за:
– надання допомоги в режимі “on” та “off  line”;
– пред’явлення інформації та своєчасне її корегування;
– використання в освітньому процесі теле- та відео комунікацій;
– забезпечення електронного документообігу.

Яценюк Галина Василівна – центр інформаційно-комп’ютерного забезпечення

Відповідає за:
– створення електронних програмних засобів навчання;
– інтеграція програмних продуктів в освітньому порталі закладу.

Сінько Вадим Костянтинович – центр технічного забезпечення

Відповідає за:
– функціювання та технічну підтримку платформи;
– підключення до списку розсилань;
– технічна підтримка веб-семінарів.

ЦИФРОВА ЛАБОРАТОРІЯ БЕРДИЧІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЛІЦЕЮ – це організований структурний підрозділ закладу. Діяльність Лабораторії спрямована на комплексне забезпечення (навчальне, методичне, наукове, організаційне, інформаційне, комунікативне, технічне, програмне) ефективної та якісної роботи системи управління освітнім процесом у дистанційному й змішаному форматах навчання.
Основні завдання цифрової лабораторії:
– розвиток сучасних інформаційних технологій в галузі освіти, цифрових послуг;
– дослідження та впровадження ефективних методів викладання цифрових технологій;
– використання цифрових інформаційних засобів і технологій для створення нових підходів у викладанні;
– створення цифрового мультимедійного навчального контенту для розвитку цифрових компетентностей педагогічних працівників;
– дослідження ефективності та продуктивності використання цифрових технологій у сфері розвитку цифрових компетентностей у викладанні предметів та професій;
– розробка навчально-методичних матеріалів для організації ефективного очного та дистанційного навчання цифровим інформаційно-комунікаційним технологіям;
– публікація та оприлюднення результатів досліджень на семінарах, у галузевих виданнях та в інтернеті;
– вивчення та узагальнення досвіду та результатів роботи провідних вітчизняних і закордонних науково-дослідних установ та закладів освіти у сфері розробки та застосування цифрових технологій.
Участь у проєктах:
– “SELFIE в Україні”.
– “Цифровізація професійної освіти Житомирщини”.