Кваліфікаційний центр

Кваліфікаційний центр – здійснює оцінювання і визнання результатів навчання, здобутих особами шляхом формальної, неформальної або інформальної освіти, присвоєння та/або підтвердження відповідних професійних кваліфікацій, визнання відповідних професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах


Перелік професійних кваліфікацій, які можуть бути присвоєні/підтверджені у кваліфікаційному центрі Бердичівського професійного будівельного ліцею:

 • Опоряджувальник будівельинй;
Нормативно-правове забезпечення
Постанова Кабінету Міністрів України № 620 від 16.06.2021р”Про затвердження Положення про реєстр кваліфікацій”
Постанова Кабінету Міністрів України № 986 від 22.09.2021р “Порядок акредитації кваліфікаційних центрів”
Постанова Кабінету Міністрів України № 956 від 15.09.2021р “Про затвердження порядку присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій кваліфікаційними центрами”
Постанова Кабінету Міністрів України № 576 від 02.06.2021р “Про затвердження порядку визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах”
Положення про кваліфікаційний центр Бердичівського професійного будівельного ліцею”
Порядок присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій Бердичівським професійним будівельним ліцеєм:
Опоряджувальник будівельинй;

Перелік документів для проходження процедури про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації

  • документи, що підтверджують професійну діяльність з опоряджувальних робіт (копія трудової книжки тощо);
  • документи, що підтверджують здобуту заявником освіту;
  • згоду на обробку персональних даних;
  • згоду на фотовідеофіксацію процесу оцінювання;
  • згоду на оприлюднення результатів присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації на офіційній сторінці кваліфікаційного центру;
  • фотокартку (1 шт.) 3х4 см;
  • лист роботодавця про направлення працівника на підтвердження/присвоєння професійної кваліфікації (за наявності);
  • ЗАЯВА